UpWr_600_v1

O UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU (UPWr)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU (UPWr) jest jedną z najlepiej wyspecjalizowanych uczelni w kraju oraz jedynym ośrodkiem badań środowiska, agrobiznesu i innowacyjnych technologii w sektorze rolno-spożywczym, zlokalizowanym na Dolnym Śląsku (około 3 mln mieszkańców). Misją UPWr jest bezpośrednie zaangażowanie w programy transformacyjne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz jakości i zarządzania żywnością (zdrowie i dobrostan zwierząt, technologia produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, biotechnologia, mikrobiologia, jakość i bezpieczeństwo żywności, analiza sensoryczna, żywienie, żywność chemia) z uwzględnienie wpływu na tzw. otoczenie społeczne i interakcję z obywatelami. Zespół UPWr, pracujący w ramach projektu LivestockSense, skoncentruje się na zrozumieniu przyczyn ograniczonego wykorzystania narzędzi ICT (Information and Communication Technologies) w produkcji trzody chlewnej i drobiu oraz zbadaniu nastawienia rolników do systemów precyzyjnej hodowli zwierząt (PLF – Precision Livestock Farming). Pomoże to zrozumieć jakie oczekiwania odnośnie narzędzi ICT mają osoby zaangażowane w produkcję zwierzęcą. Ponadto, zespół UPWr będzie wspierać producentów, którzy zdecydują się na korzystanie z systemów PLF, poprzez organizację licznych warsztatów a także mentoring oraz ogólnodostępną aplikację internetową.

Główny badacz

Sebastian Opaliński

Profesor UPWr

Krajowe instytucje finansujące

national-funders-poland_600