Smart technológiák használata környezetbarát állattartó telepek kialakítása érdekében

A LivestockSense fő célkitűzései

A célok megvalósításához Európa 5 kulcsfontosságú régiójában kiválasztott sertés- és baromfitartó gazdaságokban Precíziós állattenyésztési (Precision Livestock Farming, PLF) eszközök kerülnek beszerelésre. Kvalitatív és kvantitatív felmérések készülnek a PLF-eszközökkel kapcsolatos attitűdök megismerésére és az IKT-alapú technológiák adaptációját akadályozó tényezők beazonosítására. A LivestockSense az értéklánc más szereplőit, például a technológia fejlesztőit és a szakpolitikai döntéshozókat is bevonja a PLF-fel összefüggő attitűdök feltárása és az állattenyésztési ágazat jövőbeli elvárásainak megértése érdekében. Ajánlásokat fogalmaz meg ezeknek az akadályoknak a csökkentésére vagy megszüntetésére. Támogatja a technológia bevezetésére irányuló döntéshozatalt azáltal, hogy a potenciális gazdasági és környezeti előnyöket tanulási adatbázisba és az ahhoz kapcsolódó, mesterségesintelligencia-alapú technológiákat, valamint IKT-eszközöket alkalmazó weboldalba építi.

Háttér

photo-1537033206914-9d3551ff8103
innovative-feed-lowers-social-costs-for-livestock-production-2000x1200
pexels-alexas-fotos-2255459

Az IKT-alapú eszközök használata elengedhetetlen a mezőgazdaságban ahhoz, hogy az EU nemzetközi versenyképessége és társadalmi befogadóképessége erősödjön, valamint – az Európai Zöld Megállapodásban kitűzött célnak eleget téve – 2050-re éghajlatsemlegessé váljon. Ennek ellenére e technológiai megoldások promóciója és adaptációja kihívással küzd az állatenyésztésben. Noha alkalmazásukkal javul a szektor környezeti és gazdasági életképessége, az állattartók nem nyitottak az új technológiai megoldásokra, mert használhatóságukról kevés információval rendelkeznek. Az ágazat fenntartható fejlesztéséhez tehát meg kell szüntetni azokat a társadalmi-gazdasági és kulturális korlátokat, amelyek akadályozzák az IKT-eszközök szélesebb körű alkalmazását.

A projekt fő célkitűzései

Megérteni az IKT-eszközök korlátozott használatának okait.

Dokumentálni az állattartók információs igényeit

Feltárni az állattartók PLF-rendszerekkel kapcsolatos attitűdjeit

Felmérni az IKT technológiák döntéstámogató szerepére vonatkozó ismereteiket

Támogatni PLF-adaptációjukat workshopokkal, mentorálással és egy nyílt alkalmazás-programozási felületet (API) tartalmazó webalapú alkalmazás fejlesztésével

Ambíciók

Leküzdeni azokat a kiválasztott szocio-kulturális és gazdasági korlátokat, amelyek akadályt jelentenek egy még fenntarthatóbb – a zöld növekedést és a digitalizációt támogató – állattartás megvalósulásának az EU-ban.

Áthidalni az IKT/PLF tudás hiányosságait

Növelni az állattartó gazdságok PLF technológiák iránti nyitottságát

Demonstrálni a PLF technológiák / rendszerek alkalmazásának gazdasági és környezeti hatásait

Sokszereplős megközelítést alkalmazni a tudás integrálása érdekében

Telepi adatgyűjtés eredményeit rendelkezésre bocsátani a PLF-megvalósítás továbbelemzése érdekében

Munkacsomagok

Kutatásmenedzsment

A tudományos menedzsment keretrendszerének felállítása, ideértve a tevékenységek általános irányítását, projektértekezletek megszervezését és az ERA-NET irodával folytatott kommunikációt.

Munkacsomag-vezető: AgHiTech

Feladatok
 • Általános kutatásmenedzsment
 • Tudományos és technológiai menedzsment
 • Minőségmenedzsment
 • Szellemitulajdon-jogok menedzsmentje
 • Kockázatmenedzsment
Eredménytermékek
 • Kutatásmenedzsment kézikönyv
 • Útmutató a szellemitulajdon-jogok védelméhez/ Adatmenedzsment terv
 • Időszaki projektjelentések, amelyek tartalmazzák a költségkimutatásokat és a támogatás elosztását a szerződésben ütemzetteknek megfelelően
 • Végső projektjelentés

Szociológiai felmérés a PLF technológiák alkalmazását korlátozó tényezők beazonosítására

A WP2 feladata „vegyes társadalomtudományi módszerek” szisztematikus alkalmazásával beazonosítani a PLF-eszközök elfogadásának akadályait a kiemelt területeken. Megvizsgálni a jelenlegi ember-állat trendekkel (Hostiou et al., 2017) és az ember-gép interakciókkal kapcsolatos meggyőződéseket és vezetői magatartást, valamint a PLF-eszközök elfogadhatóságát a korai alkalmazók körében.

Munkacsomag-vezető: MIGAL

Feladatok
 • Szakirodalmi kutatás a létező technológiai megoldásokról a sertés és baromfi ágazatokban
 • Kvantitatív felmérés a sertés és baromfi ágazatokban
 • Kvalitatív felmérés az IKT/PLF technológiák korai felhasználói körében
 • Kvalitatív fókuszcsoportos megbeszélések és workshopok
 • A magas prioritású földrajzi helyszínek eredményeinek összesítése
Eredménytermékek
 • Magas prioritású földrajzi helyszínek sertés-/baromfitartó gazdaságait reprezentáló kvantitatív kérdőívezés előzetes eredményei
 • Nemzeti/regionális kvalitatív vizsgálatokból származó mélyinterjúk, esettanulmányok és termelési mutatók
 • Jelentések a fókuszcsoportos megbeszélések eredményeiről a PLF technológiákkal kapcsolatos attitűdökkel és a szektor jövőbeni elvárásaival kapcsolatban, workshop-jelentések
 • Elemzési eredményekről készített jelentés (magában foglalja a kvantitatív kérdőívek, a kvalitatív interjúk, az attitűdvizsgálat és a fókuszcsoportos megbeszélés aggregált eredményeit)

Adatbázis és modell fejlesztése

Beszerezni a szükséges információkat a kiválasztott mintagazdaságokból a piaci körülmének között termelő gazdaságokban alkalmazott PLF eszközök gazdasági és környezeti előnyeinek számszerűsítéséhez.

Munkacsomag-vezető: AgHiTech

Feladatok
 • Mintagazdaságok kiválasztása
 • „PLF rendelkezésreállás” biztosítása a kiválasztott mintagazdaságokban
 • Sertés- és baromfiadatbázis létrehozása
 • Modell és tanulóadatbázis fejlesztése a PLF eszközök által realizálható ökonómiai és környezeti hasznok számszerűsítésére
Eredménytermékek
 • Kiválasztott mintagazdaságok és beüzemelt PLF eszközök
 • Kialakított adatbázisban gyűjtött információk
 • A PLF eszközökkel elérhető környezeti és gazdasági hasznok számszerűsítése és a dokumentáció fejlesztése

IKT eszköz fejlesztése

Szoftverfejlesztés és kapcsolódó informatikai feladatok végrehajtása. A WP2 és a WP3-ra építve létrehozni egy olyan IKT-eszközt, amely támogatja a WP5 disszeminációs tevékenységeit is. Agilis szoftverfejlesztési módszerek alkalmazásával, lehetővé tenni a végfelhasználók számára, hogy döntéseket hozzanak és javaslatokat tegyenek a fejlesztés során.

Munkacsomag-vezető: AKI

Feladatok
 • Projektportál létrehozása a projekttel kapcsolatos információk terjesztésére
 • Adatvezérelt webalapú alkalmazás és nyílt API tervezése és fejlesztése
Eredménytermékek
 • LivestockSense projektportál
 • Adatvezérelt, web-alapú alkalmazás nyílt API-val

Kommunikáció és disszemináció

Az eredmények, a tudományos felfedezések és találmányok közzététele a megfelelő célpontok, kommunikációs csatornák és eszközök kiválasztásával a kulcsfontosságú érintettek elérése érdekében. Az ICT-AGRI-FOOD kutatási felhívásban felsorolt elvárt hatások teljesítése.

Munkacsomag-vezető: Innvite

Feladatok
 • Disszeminációs terv készítése
 • A projekt eredményeinek hasznosítása
 • Kommunikációs terv megvalósítása
 • Networking
Eredménytermékek
 • Naprakész disszeminációs terv
 • A projekt eredményeinek hasznosítására vonatkozó tervezet
 • Kommunikációs terv
 • Naprakész networking terv

Partnerek