MIGAL_600

על Galilee Research Institute

מכון המחקר מיגל ("MIGAL") הוא ארגון מחקר יישומי בין-תחומי שתפקידו לקדם תגליות ממחקר בסיסי לחברות סטארט-אפ ובכך לשמש מחולל שינוי כלכלי בעל משמעות אזורית ולאומית.
מערכת המחקר והפיתוח של MIGAL תומכת בשיתופי פעולה חזקים ומעודדת אינטראקציות בין האקדמיה לתעשייה, תוך ניצול משאבי המגזר הציבורי והפרטי כדי לטפח קשרים ולעודד צמיחה מסחרית. במיגל משלבים מחקר אקדמי ברמה גבוהה עם ניסיון מעשי רב המחבר בין חוקרים ופרויקטים בשלב מוקדם עם משקיעים ושותפויות, כמו גם חברות קטנות ובינוניות.
המחקר ב MIGAL כולל מגוון רחב של תחומים הכוללים ביוטכנולוגיה, כימיה, מיקרוביולוגיה, אימונותרפיה, פיתוח תרופות, תזונה קלינית, מדעי המחשב, חקלאות ומדעי הסביבה. קבוצות המחקר שלנו פועלות לעיתים קרובות יחד ומיישמות גישות חדשות וחדשניות המייצרות פתרונות בר-קיימא לאתגרים חשובים, במיוחד בחקלאות ומשק המים. למיגל יש 10 חוות ניסוי שבהן נעשים ניסויים בחקלאות וחקלאות מדויקת, כ- 50% מצוות מיגל עוסק בחקלאות. מיגל מוכרת ברמה הבינלאומית כמוקד ביוטכנולוגיה וחדשנות. מיגל מהווה בסיס למספר פרויקטים אגרו-חדשניים ו- BioMed, חלקם לפיתוח מוצרים לשיווק או פרויקטים המיושמים בחקלאות ובתחום ההשקייה והמים.

חוקר ראשי

Prof. Uri Marchaim

ראש המחלקה

ארגוני מימון לאומיים

הפרויקט במימון רשות החדשנות.