AU_600

Om Århus Universitet

Århus Universitet, Ingeniørvidenskab og specifikt Operations Management Gruppen arbejder intensivt med adoption og evaluering af disruptive technologier i agri-food systemet. Dette har inkluderet forskning omkring intelligent optimering af teknologi som en vigtig del af ændringen mod Smart Farming. Specielt fokus på den manglende adoption og implementering af ny teknologi (f.eks. digitale teknologier i husdyrproduktionen). Mange multidisciplinære samarbejder er initieret og lægger et stærkt fundament for forskning i næste-generation teknologier og smarte produktionssystemer som foreslået i LivestockSense projektet.

Ledende efterforsker

Claus Grøn Sørensen

Professor

Nationale finansieringsorganisationer

national-funders-denmark_600

This project was funded by the GUDP (Danish Development and Demonstration Programme) under the H2020 ERA-NET programme